image banner
TIN MỚI
Uỷ Ban nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn thành việc lựa chọn Sách giáo khoa môn Đạo đức năm học 2021-2022
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã thành lập các Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa, trong đó có môn Đạo đức ở lớp 1 và lớp 2.

Uỷ Ban nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn thành việc lựa chọn Sách giáo khoa môn Đạo đức năm học 2021-2022

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã thành lập các Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa, trong đó có môn Đạo đức ở lớp 1 và lớp 2.

 

Năm học 2021-2022, thay vì để các trường lựa chọn sách giáo khoa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Thành phần là một số các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Chuyên viên, giáo viên của các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

Ngày 04/5/2021, thầy Tạ Thanh Vũ – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, bên cạnh đó nhắc các thành viên đảm bảo giãn cách để phòng, chống dịch bệnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT  ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập hội đồng, quyết định lựa chọn sách giáo khoa. Trong đó, mỗi môn học của một cấp có một hội đồng riêng.

Theo đó, mỗi hội đồng phải có số thành viên lẻ, tối thiểu 15 người, trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký hội đồng là đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại các trường sẽ giữ chức vụ ủy viên trong hội đồng.

Trước khi thông qua hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, giáo viên sẽ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa, sau đó bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất một sách cho mỗi môn học. Từ đóng góp của giáo viên, các trường tổ chức một cuộc họp gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tổ trưởng chuyên môn và đại diện cha mẹ học sinh để chọn ra một bộ sách cho một môn học. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chuyển cho Hội đồng danh mục sách được các trường đề xuất.

Sau khi nhận được đóng góp, đề xuất từ trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thông qua hội đồng chọn sách. Hội đồng chọn sách tiến hành họp đóng góp và bỏ phiếu kín để chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Sách được chọn phải đạt trên 50% số phiếu đồng ý, nếu không có sách nào đạt mức này, hội đồng phải chọn lại đến khi có ít nhất một sách đạt chuẩn. Từ kết quả lựa chọn sách của hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sách để sử dụng tại các trường trong tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sách giáo khoa được lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tương đồng với điều kiện dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo phải thông báo danh mục sách được phê duyệt chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

So với thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối tháng 1, các trường không còn được chủ động thành lập hội đồng chọn trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, mà chỉ được đóng góp ý kiến, kiến nghị để trình lên Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, từ năm học 2021-2022, toàn tỉnh Cà Mau sẽ học đồng nhất một bộ sách…

Bài và ảnh: Văn Ngọc

Tác giả: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn