image banner
TIN MỚI
Năm Căn thực hiện chỉ đạo chiến dịch cao điểm “69 ngày đêm”
Huyện Năm Căn tích cực thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau" nhằm tăng tỷ lệ cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong toàn huyện.

Năm Căn thực hiện chỉ đạo chiến dịch cao điểm “69 ngày đêm”

Tác giả: Văn Ngọc

Huyện Năm Căn tích cực thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau" nhằm tăng tỷ lệ cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong toàn huyện.

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm và chỉ đạo kỳ quyết và đạt kết quả nhất định; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ nét.

Ngày 03/3/2023, ông Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp với các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện. Tại cuộc họp, ông đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phối hợp và thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban nhằm nâng cao chất lượng thật sự khi thực hiện chiến dịch.

Theo đó, chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” được phát động triển khai thực hiện từ ngày 01/3/2023 đến ngày 09/5/2023. Mục tiêu đề ra nhằm đảm bảo tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến. Để thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra của chiến dịch, toàn hệ thống chính trị cần tập trung triển khai kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, tổ chức hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn nộp hồ sơ, phí, lệ phí trực tuyến; triển khai quy trình thí điểm tiếp nhận và trả kết quả; quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Sau khi chiến dịch được phát động thực hiện đến cuối tuần, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến có sự chuyển biến mạnh mẽ, gần đạt mục tiêu chiến dịch đề ra. Tuy nhiên, các phòng ban ngành và các tổ chức cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc các mục tiêu chiến dịch đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kế hoạch thực hiện chiến dịch một cách sâu rộng để người dân hiểu và tích cực tham gia, hưởng ứng.

Xác định việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu, có yếu tố quyết định trong công tác cải cách hành chính của huyện.

Việc triển khai chiến dịch lần này nhằm tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh giao thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc còn thấp so với quy định; tạo sự chuyển biến đáng kể về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện sau khi kết thúc chiến dịch. Đồng thời, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý của huyện.

Với cách làm này và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, chiến dịch sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực. Góp phần thực hiện hóa các mục tiêu về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi số của huyện trong thời gian tới…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn