image banner
TIN MỚI
Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, và người lao động năm 2023

Chiều ngày 16/02/2023, tại Phòng họp Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo có lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2022, xây dựng và thảo luận biện pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, và người lao động năm 2023

 

Chiều ngày 16/02/2023, tại Phòng họp Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo có lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2022, xây dựng và thảo luận biện pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Phan Thanh Việt - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể công chức, người lao động của cơ quan. Tại Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch và thư ký hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực thảo luận diễn ra sôi nổi. Hội nghị đã thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết và phương hướng năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022, Quy chế làm việc... Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Phần cuối cùng là tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn cơ sở cơ quan. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, phấn đấu và quyết tâm thực hiện thông qua biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phan Thanh Việt đề nghị toàn thể công chức, người lao động cơ quan trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị đề ra, tập trung đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.

Với việc tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo này, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra…

 

 

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn