image banner
TIN MỚI
Kiểm tra nhiệm vụ năm học 2022-2023
Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc - hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó đề ra những biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển.

Kiểm tra nhiệm vụ năm học 2022-2023

 

Tác giả: Văn Ngọc

Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc - hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó đề ra những biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển.

Mục tiêu của dạy học thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực quan trọng của con người mà nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đang hướng tới.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, ngày 02/3/2023, ông Phan Thanh Việt cùng đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tới kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh.

Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra theo các nội dung:

Nội dung 1: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường: Kiểm tra số hóa hồ sơ sổ sách, dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng học sinh…

Nội dung 2: Kiểm tra cơ sở vật chất, cảnh quan và môi trường…

Nội dung 3: Kiểm tra các tiêu chuẩn, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia…

Kết quả, qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

Tuy nhiên, các thành viên của đoàn phát hiện những hạn chế và sẽ có sự trao đổi, tư vấn, gợi ý khi được kiểm tra.

Kết thúc kiểm tra, ông Phan Thanh Việt kết luận, đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường về thực hiện chương trình, công tác phòng chống dịch bệnh và đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng nội bộ đoàn kết.

Tích cực đổi mới dạy học, để làm được nội dung này cần chỉ đạo và huy động sức mạnh của các thầy cô phải sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng đổi mới. Song song với đó là cán bộ quản lý phải đổi mới công tác quản trị trường học, tạo môi trường làm việc dân chủ, lành mạnh, sáng tạo, tạo điều kiện cho giáo viên có động lực để đổi mới. Tiếp tục tư vấn, tham mưu để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, thực hiện có chất lượng các hoạt động giáo dục, trong đó lưu ý sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục. Tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong việc thiết kế và tổ chức bài học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong chủ đề dạy học, việc lựa chọn phương pháp, kỹ thuật và hình thức dạy học tích cực.…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn