image banner
TIN MỚI
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Công đoàn giữ vai trò quan trọng đối với người lao động, là một tổ chức không thể thiếu để đứng giữa mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ phát triển, ổn định trong hoạt động chính trị – xã hội các cơ quan và doanh nghiệp.

 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tác giả: Văn Ngọc

Công đoàn giữ vai trò quan trọng đối với người lao động, là một tổ chức không thể thiếu để đứng giữa mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ phát triển, ổn định trong hoạt động chính trị – xã hội các cơ quan và doanh nghiệp.

Công đoàn đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

Ngày 31/3/2023, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Đại hội có ông Phan Thanh Việt – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể công chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trong thực tế cho thấy, tổ chức công đoàn trong các cơ quan Nhà nước có vị trí vô cùng quan trọng, tổ chức Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, chăm lo và bảo về quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, là vấn đề sống còn của công đoàn Việt Nam trong các cơ quan. 

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiều đổi mới, linh hoạt, chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức cơ quan được quan tâm, chăm lo và cải thiện hơn; nhất là việc động viên. Công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức và Hội nghị người lao động, làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cũng trong nhiệm kỳ này, công đoàn đã quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong cơ quan và toàn ngành. Qua đó, các nhà trường đã tổ chức phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với các nội dung phong phú, thiết thực, thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt”, “Dân vận khéo”, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi”…, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp huyện, cấp tỉnh được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tòn ngành bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới.

 

Để tiếp tục duy trì và giữ vững những thành tích đạt được của nhiệm kỳ qua. Công đoàn cơ sở phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới nhằm tiếp tục duy trì bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong cơ quan./.

 

 

 

 

 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tác giả: Văn Ngọc

Công đoàn giữ vai trò quan trọng đối với người lao động, là một tổ chức không thể thiếu để đứng giữa mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ phát triển, ổn định trong hoạt động chính trị – xã hội các cơ quan và doanh nghiệp.

Công đoàn đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

Ngày 31/3/2023, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Đại hội có ông Phan Thanh Việt – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể công chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trong thực tế cho thấy, tổ chức công đoàn trong các cơ quan Nhà nước có vị trí vô cùng quan trọng, tổ chức Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, chăm lo và bảo về quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, là vấn đề sống còn của công đoàn Việt Nam trong các cơ quan. 

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiều đổi mới, linh hoạt, chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức cơ quan được quan tâm, chăm lo và cải thiện hơn; nhất là việc động viên. Công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức và Hội nghị người lao động, làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cũng trong nhiệm kỳ này, công đoàn đã quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong cơ quan và toàn ngành. Qua đó, các nhà trường đã tổ chức phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với các nội dung phong phú, thiết thực, thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt”, “Dân vận khéo”, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi”…, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp huyện, cấp tỉnh được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tòn ngành bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới.

Để tiếp tục duy trì và giữ vững những thành tích đạt được của nhiệm kỳ qua. Công đoàn cơ sở phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới nhằm tiếp tục duy trì bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong cơ quan./.

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn