image banner
TIN MỚI
Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận

Trong phong trào thi đua yêu nước, Bác Hồ đã từng nói “Sáng kiến và kinh nghiệm là vốn quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của cải của dân tộc”.

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận

Trong phong trào thi đua yêu nước, Bác Hồ đã từng nói “Sáng kiến và kinh nghiệm là vốn quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của cải của dân tộc”.

Vì thế, ngày 08/5/2023, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành họp Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn về việc thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022-2023.

Dự và chủ trì Hội nghị do ông Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng với các thành viên viên là lãnh đạo các phòng, ban ngành - đoàn thể, các ông bà là cán bộ quản lý, giáo viên các trường.

Tại Hội nghị đã tiến hành phân công các thành viên tham gia các tổ chấm với tổng số 264 sáng kiến ở các lĩnh vực.

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị ông Võ Văn Hành nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng: Sáng kiến là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những họat động cụ thể để khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác. Thông qua sáng kiến tạo nên sự học tập tích cực; hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo và khả năng diễn đạt logic những căn cứ, những lập luận thì nghiên cứu khoa học lại phản ánh thực trạng những vấn đề đó; nêu lên vấn đề khoa học cần giải quyết; giải quyết vấn đề một cách chặt chẽ, thấu đáo và kết luận vấn đề.

Do đó, trong quá trình chấm, các thành viên cần xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không để hiện tượng sao chép ý tưởng của người khác hay mạng xã hội làm của mình. Nếu có trường hợp như thế cần nhắc nhở, nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình.

Đồng thời các thành viên tham gia chấm, đánh giá khách quan, trung thực, nghiêm túc nhằm phát huy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành; đặc biệt gắn việc thực hiện phong trào viết sáng kiến với những phong trào, cuộc vận động chung của toàn ngành.

Mong rằng, toàn Ngành Giáo dục tiếp tục tham gia viết sáng kiến nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, tang cường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học vào thực tiễn nhằm giáo dục toàn diện cho các em học sinh…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                            

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn