image banner
TIN MỚI
Hoạt động của cụm, khối thi đua luôn được đổi mới
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn.

Hoạt động của cụm, khối thi đua luôn được đổi mới

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn.

 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Ngày 08/6/2023, khối thi đua cấp tiểu học tiến hành tổ chức bình xét thi đua cụm, khối.

Chủ trì buổi họp bình xét thi đua cụm, khối do ông Dương Mạnh Hùng – Cụm trưởng và ông Bùi Văn Hùng, Cụm phó họp cùng các thành viên tổ chức bình xét, đánh giá chấm điểm.

Đại điện phòng Giáo dục và Đào tạo có ông Hứa Trọng Nhơn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi họp, ông Dương Mạnh Hùng thông qua các văn bản để tiến hành tổ chức cuộc họp, thông qua các tiêu chuẩn và biểu điểm của cụm, khối thi đua, thông qua biểu điểm tự chấm của các nhà trường. Tại buổi họp, ông cùng các thành viên đưa ra những ý kiến phân tích cụ thể từng nội dung của từng trường. Qua nhiều giờ làm việc, kết quả đã chọn được Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh có điểm cao nhất khối thi đua, Trường Tiểu học xã 1 thị trấn Năm Căn điểm cao nhì khối và Trường Tiểu học 2 thị trấn Năm Căn điểm cao thứ ba khối. Trong đó chọn Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua khối Tiểu học.

Cuối buổi họp, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu và nhấn mạnh thêm một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới và khẳng định công tác thi đua theo lời kêu gọi của Bác trong 70 năm qua, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. Từ những ngày đầu phát động, được kiểm nghiệm từ thực tiễn của hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

- Tăng cường công tác vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất trong thời gian hè.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học 2023-2024 như: Cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình, sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                     

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn