image banner
TIN MỚI
NĂM CĂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO CBQL VÀ GVMN NĂM HỌC 2022-2023
Trong 02 ngày 22,23/4/2023 cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện được tập huấn Chương trình GDMN sau sửa đổi; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025

NĂM CĂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

CHO CBQL VÀ GVMN NĂM HỌC 2022-2023

Tác giả: Trần Thị Ly

Trong 02 ngày 22,23/4/2023 cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện được tập huấn Chương trình GDMN sau sửa đổi; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, tham gia lớp tập huấn có 103 người. Mục đích lớp tập huấn nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tinh thần trách nhiệm; Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình GDMN sửa đổi; Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025”.

Tại lớp tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề, hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non; giáo dục giới trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non; tổ chức hoạt động cho trẻ học qua thực hành, trải nghiệm phù hợp điều kiện địa phương; các tiêu chí chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025”; lồng ghép giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ trong các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ; Hướng dẫn giáo viên nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình; Các giải pháp nâng cao chất lượng việc thực hiện Chương trình GDMN; Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non; phát triển Chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm.

Sự thành công của lớp tập huấn mang lại ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Sau lớp tập huấn, các trường tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo giáo viên vận dụng kiến thức các chuyên đề vào thực tiễn giảng dạy, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn tại đơn vị, đáp ứng Chương trình GDMN theo hướng đổi mới./.

Cảnh quan lớp tập huấn 

Tác giả: Trần Thị Ly
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn