image banner
TIN MỚI
Năm Căn tập huấn triển khai “Tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh Tiểu học”, năm học 2022-2023

Nhằm giảm thiểu các bệnh chấn thương về mắt trong học sinh tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Fred Hollows tổ chức biên soạn tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa" dành cho học sinh tiểu học và triển khai rộng khắp trong các nhà trường.

Năm Căn tập huấn triển khai “Tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh Tiểu học”, năm học 2022-2023

Nhằm giảm thiểu các bệnh chấn thương về mắt trong học sinh tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Fred Hollows tổ chức biên soạn tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa" dành cho học sinh tiểu học và triển khai rộng khắp trong các nhà trường.

Tài liệu có mục tiêu giúp học sinh tiểu học hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ mắt, bước đầu hình thành các kĩ năng phòng ngừa các bệnh về mắt và các chấn thương mắt trong các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt nói chung.

Hiểu được tầm quan trọng, ngày 06/5/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn đồng loạt tổ chức triên rkhai tập huấn bộ tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa" dành cho học sinh tiểu học.

Bộ tài liệu được xây dựng theo hướng khai thác vốn sống của học sinh; tăng cường các hoạt động thực hành, vận dụng các kiến thức đã học để bước đầu giải quyết các vấn đề về bảo vệ mắt một cách phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

Bộ tài liệu bao gồm 4 bài học, cũng là những vấn đề cơ bản liên quan đến mắt và chăm sóc mắt đối với học sinh tiểu học như bài: Đôi mắt và cách chăm sóc; Cần làm gì để phòng tránh cận thị học đường? Phòng tránh bệnh đau mắt đỏ; Cần làm gì để phòng tránh chấn thương mắt? Để sử dụng hiệu quả tài liệu này, trong quá trình học tập, các em học sinh cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chủ động đề xuất phương án giải quyết các tình huống liên quan đến các bệnh chấn thương về mắt thường gặp trong thực tế đời sống. Đồng thời, tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa các bệnh nguy cơ chấn thương mắt trong gia đình và cộng đồng với nội dung và hình thức phù hợp.

Qua triển khai tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường đánh giá cao nội dung và hình thức bộ tài liệu và cũng đặt ra nhiều câu hỏi trong việc tổ chức thực hiện như thế nào cho phù hợp, hiệu quả. Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện cụ thể như sau: Các nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ cần phải nghiên cứu cụ thể nội dung của từng bài học và thảo luận việc tích hợp nội dung chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh vào từng bài cụ thể, không nhất thiết bài nào cũng phải lồng ghép và tính hợp mà cần linh hoạt trong việc triển khai thực hiện làm sao để đạt được tính hiệu quả cao nhất.

Sau đợt tập huấn mong rằng các nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả bộ tài liệu này nhằm giảm thiểu tối đa các bệnh về mắt cho các em học sinh./.

 

 

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn