image banner
TIN MỚI
Vai trò của việc kiểm định chất lượng giáo dục và tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Kiểm tra, đánh giá là hoạt động không thể thiếu nhằm xác định hiệu quả của việc thực hiện mục tiêu dạy học, từ đó định hướng và thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy học sinh đổi mới phương pháp học tập nhằm nâng cao chất lượng thực hiện mục tiêu giáo dục. 

 Vai trò của việc kiểm định chất lượng giáo dục và tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tác giả: Văn Ngọc

Kiểm tra, đánh giá là hoạt động không thể thiếu nhằm xác định hiệu quả của việc thực hiện mục tiêu dạy học, từ đó định hướng và thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy học sinh đổi mới phương pháp học tập nhằm nâng cao chất lượng thực hiện mục tiêu giáo dục

Trong những năm gần đây, kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là giải pháp hiệu quả giúp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực tế, các cấp học có liên hệ mật thiết với nhau, mà giáo dục mầm non vốn là cấp học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhân cách con người. Tiếp theo đó là giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, kĩ năng; phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người và trách nhiệm công dân.

Nhận thức được vị trí, vai trò, mục tiêu rất quan trọng của giáo dục mầm non và phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu giáo dục, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng, ngày 22/3/2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức họp và làm việc với Hiệu trưởng các Trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở thảo luận và chỉ đạo thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian qua, Ngành Giáo dục và địa phương đã có nhiều giải pháp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nhờ quan tâm, làm tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn, các nhà trường đã có điều kiện thuận lợi trong tổ chức dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bảo đảm tiến độ, hiệu quả, Ngành giáo dục đã quan tâm tham mưu đến các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bổ sung biên chế giáo viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ theo yêu cầu.

Do vậy, để thực hiện đồng bộ các giải pháp, tại cuộc họp các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đánh giá thực trạng của các trường; xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp để triển khai sắp xếp các trường và bố trí số lượng học sinh/lớp theo quy định bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại cuộc họp, ông Phan Thanh Việt nhấn mạnh: Các trường cần rà soát, xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn cho học sinh bán trú là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...

Với sự chỉ đạo sát sao và sự phối hợp chặt chẽ của các nhà trường. Chắc chắn rằng, trong thời gian tới Ngành Giáo dục huyện nhà sẽ thực hiện tốt mục tiêu đề ra…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn