image banner
TIN MỚI
Viết sáng kiến nhằm hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà mình đang đảm nhận
Sáng kiến là một hoạt động nằm trong nhiệm vụ, kế hoạch của từng năm học tiến hành song song cùng với hoạt động dạy và học, các  hoạt động khác… Sáng kiến được coi là nghiên cứu khoa học của giáo viên.

Viết sáng kiến nhằm hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học

cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà mình đang đảm nhận

Sáng kiến là một hoạt động nằm trong nhiệm vụ, kế hoạch của từng năm học tiến hành song song cùng với hoạt động dạy và học, các  hoạt động khác… Sáng kiến được coi là nghiên cứu khoa học của giáo viên.

Ngày 09/6/2022, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành họp Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn về việc thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022.

Dự và chủ trì Hội nghị do ông Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng với các thành viên viên là lãnh đạo các phòng, ban ngành - đoàn thể, các ông bà là cán bộ quản lý, giáo viên các trường.

Tại Hội nghị đã tiến hành phân công các thành viên tham gia các tổ chấm với tổng số 271 sáng kiến ở các lĩnh vực.

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị ông Võ Văn Hành nhấn mạnh: Sáng kiến là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những họat động cụ thể để khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác. Thông qua sáng kiến tạo nên sự học tập tích cực; hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo và khả năng diễn đạt logic những căn cứ, những lập luận thì nghiên cứu khoa học lại phản ánh thực trạng những vấn đề đó; nêu lên vấn đề khoa học cần giải quyết; giải quyết vấn đề một cách chặt chẽ, thấu đáo và kết luận vấn đề.

Do đó, trong quá trình chấm, các thành viên cần xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không để hiện tượng sao chép ý tưởng của người khác hay mạng xã hội làm của mình. Nếu có trường hợp như thế cần nhắc nhở, nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình.

Đồng thời các thành viên tham gia chấm, đánh giá khách quan, trung thực, nghiêm túc nhằm phát huy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành; đặc biệt gắn việc thực hiện phong trào viết sáng kiến với những phong trào, cuộc vận động chung của toàn ngành như: Thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo.

Hy vọng, sau đợt thẩm định sáng kiến lần này có nhiều sáng kiến có hiệu quả thiết thực được nhân rộng và triển khai trong toàn ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                            

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn