image banner
TIN MỚI
CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ HẾT NHIỆM KỲ
Lấy phiếu tín nhiệm là một khía cạnh để cấp trên đánh giá phẩm chất, năng lực của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các  nhà trường khi hết nhiệm kỳ.

CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

HÀNG NĂM  ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ HẾT NHIỆM KỲ

 

Lấy phiếu tín nhiệm là một khía cạnh để cấp trên đánh giá phẩm chất, năng lực của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các  nhà trường khi hết nhiệm kỳ.

Theo quy định, sau 5 năm sẽ tiến hành làm quy trình lấy phiếu tín nhiệm lại cán bộ quản lý, xem xét sự tín nhiệm của tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường. Cũng theo Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm hằng năm được Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn Phê duyệt Ủy quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ đến các nhà trường để chỉ đạo, giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm hết nhiệm kỳ của cán bộ quản lý là việc làm hết sức quan trọng trong công tác tham mưu đến Ủy ban nhân dân huyện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm lại, bãi nhiệm sau 5 năm.

Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp song với muc tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, Ngành Giáo dục đã xây dựng lịch lấy phiếu tín nhiệm, chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh và tiến hành giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm 100% cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ để có cơ sở tham mưu đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định bổ nhiệm, luân chuyển, cho thôi dữ chức…

Quy trình là các nhà trường tiến hành giới thiệu người dự; nêu vai trò, mục đích, yêu cầu của cuộc bỏ phiếu lần này, thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu…

Tiếp theo chương trình, cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm sẽ thông qua bản tự nhận xét, đánh giá để tập thể tiến hành nhận xét việc chỉ đạo điều hành trong thời gian qua…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trước khi tập thể nhà trường bỏ phiếu, ông Phan Thanh Việt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trước hội nghị các nhà trường cần cân nhắc thật kĩ về phẩm chất, năng lực và hiệu quả quản trị nhà trường trong thời gian qua. Từng đồng chí hãy tham gia bình chọn cho người mà ta tin tưởng và yêu mến dựa trên tấm phiếu kín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường và đồng hành cùng với tập thể. Do đó, cuộc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo khách quan, công bằng và dân chủ phát huy được trí tuệ tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu. Phiếu tín nhiệm phải dựa trên sự đánh giá khách quan, thẳng thắn và trung thực về phẩm chất đạo đức, giá trị năng lực và khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, khả năng gánh vác được yêu cầu của nhiệm vụ và trách nhiệm trên vai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông qua kết quả cuộc bỏ phiếu kín của các nhà trường là một trong những căn cứ để Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành tham mưu đến Ủy ban nhân dân huyện sàng lọc đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường.

Với cách làm này, chắc chắn rằng công tác cán bộ của Ngành Giáo dục huyện Năm Căn ngày càng phát triển bền vững đi vào chiều sâu, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên xứng tầm./.

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn