image banner
TIN MỚI
TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021-2022

TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021-2022

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận.

Trong giáo dục nước ta, đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề đã được đề cập và bàn rất sôi nổi từ nhiều thập kỉ qua. Các nhà nghiên cứu phương pháp dạy học đã không ngừng nghiên cứu, tiếp thu những thành tựu mới của lý luận dạy học hiện đại để nền dạy học nước ta ngày càng hiện đại hơn, đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân loại. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được thống nhất theo xu hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên: Học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết nhiệm vụ, nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức, kỹ năng đã thu nhận được. Trong quá trình thực hiện dự án, giáo viên có thể vận dụng nhiều cách đánh giá khác nhau để giúp học sinh định hướng tốt trong học tập, tạo ra những sản phẩm chất lượng và hình thành, phát triển năng lực. Do đó, vào mỗi năm học các nhà giáo trong toàn ngành ra sức tập trung trí tuệ nghiên cứu các sản phẩm khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

Sau 13 ngày các thành viên tích cực làm việc đã có kết quả sơ bộ sáng kiến năm học 2021-2022 từ các tổ. Chính vì lý do trên, ngày 23/6/2022, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành họp Tổng kết Hội đồng xét, công nhận sáng kiến theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn về việc thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022.

Dự và chủ trì Hội nghị do ông Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng với các thành viên viên là lãnh đạo các phòng, ban ngành - đoàn thể, các ông bà là cán bộ quản lý, giáo viên các trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận sáng kiến, ông Phan Thanh Việt định hướng một số nội dung trọng tâm cần làm rõ trong quá trình chấm như:

Hình thức trình bày sáng kiến.

Nội dung sáng kiến: Tính mới, tính hiệu quả, khả thi, phạm vi ảnh hưởng.

Sáng kiến phải do tự mình sáng tạo và thực hiện tại lớp, tại trường có hiệu quả. Tuyệt đối không sao chép trên mạng internet…

Trang bìa sáng kiến được trình bày đơn phương, nội dung sáng kiến logic…

Các thành viên nêu số lượng sáng kiến đã chấm, số lượng sáng kiến đã đạt và tập trung nhận xét sâu về các nội dung sau: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có cố gắng viết sáng kiến nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo cùng đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đa số sáng kiến viết có tinh thần trách nhiệm cao, có các biện pháp thiết thực. Sáng kiến được viết xuất phát từ tình hình thực tế của lớp, của trường và có biện pháp khắc phục khó khăn mang lại hiệu quả tại đơn vị. Tuy nhiên, song vẫn còn nhiều hạn chế cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm cho thời gian tới: Về hình thức Sáng kiến đánh máy còn sai lỗi chính tả. Một số bản sáng kiến chưa thực hiện đúng yêu cầu thể thức trình bày văn bản (định dạng). Bố cục: Nội dung người viết sáng kiến chưa mạnh dạn đưa ra các kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lí để đưa đề tài vận dụng rộng rãi trên địa bàn toàn huyện (hầu hết các đề tài chỉ phổ biến ở trường,). Một số sáng kiến còn đưa ra đề tài quá rộng, không hạn chế giới hạn đề tài không giải quyết hết những khó khăn đã đề ra, nên chưa có tính khả thi. Một số sáng kiến viết còn sơ sài. Nội dung sáng kiến chưa có tính mới. Một vài sáng kiến sao chép lẫn nhau, lấy trên mạng…

Thông qua các ý kiến trình bày, ông Võ Văn Hành kết luận tổng số sáng kiến 271, sáng kiến đạt là 199; tỉ lệ đạt 73,43%, hỏng 72; tỉ lệ 26,57%.

Ông nhấn mạng: Sau buổi tổng kết này, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần nhắc nhở các nhà trường thực hiện nghiêm túc phong trào viết sáng kiến và nhân rộng sáng kiến có hiệu quả thiết thực tại đơn vị, nhằm giúp giáo viên đưa ra các sáng kiến mới nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục…

 

 

Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn