image banner
TIN MỚI
LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI THCS NĂM HỌC 2020-2021
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn chỉ đạo việc tổ chức chia Khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm cơ sở cho việc bình chọn những tập thể xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đảm bảo cho việc đánh giá, bình xét khen thưởng một cách chính xác, công bằng, khách quan.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn chỉ đạo việc tổ chức chia Khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm cơ sở cho việc bình chọn những tập thể xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đảm bảo cho việc đánh giá, bình xét khen thưởng một cách chính xác, công bằng, khách quan. Từ đó, suy tôn những đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhân rộng các điển hình tiên tiến và nhân tố mới để các đơn vị khác trong toàn huyện noi gương học tập.

Khối thi đua cấp Trung học cơ sở (THCS) gồm 09 đơn vị trường và thực hiện công tác thi đua dựa vào 07 nội dung, cụ thể như sau: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng; Thực hiện nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ và công tác dân chủ trong đơn vị; Thực hiện an toàn giao thông và công tác xã hội, từ thiện; Thực hiện cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và điểm thưởng cho các tập thể có phong trào thi đua và giải pháp thực hiện nhiệm vụ xuất sắc được ghi nhận và điển hình. Tổng số 1.000 điểm.

Việc xét thi đua và khen thưởng phải dựa trên tiêu chí cụ thể, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khen thưởng phải đảm bảo đúng thành tích và khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức, để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển chất lượng giáo dục của từng đơn vị, do đó ngày 12/10/2020 Khối trưởng khối THCS là Hiệu trưởng trường THCS xã Hàm Rồng đã tổ chức lễ Ký giao ước thi đua khối tại trường với sự tham gia đầy đủ của 09 hiệu trưởng trường. Lễ Ký giao ước thi đua diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực và được sự thống nhất cao của các trường, 09/09 trường đã đăng ký 1000/1000 điểm.

Một số hình ảnh của buổi ký kết giao ước thi đua khối THCS

Các thành viên tích cực thảo luận một số nội dung trước khi ký kết

 

 

Hiệu trưởng 09 trường THCS chụp ảnh lưu niệm buổi ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

Tác giả: Bài và ảnh: Kim Phượng
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn