image banner
TIN MỚI
Trang bị, hỗ trợ hệ thống nước lọc trong các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Toàn ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5909/CT-BGDĐT ngày 17/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015

Trang bị, hỗ trợ hệ thống nước lọc trong các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Toàn ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5909/CT-BGDĐT ngày 17/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015

Hiểu được mục tiêu quan trọng này, nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong các nhà trường. Từ năm 2013 đến nay Ngành Giáo dục huyện Năm Căn ra sức thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, tăng cường chỉ đạo các trường làm tốt công tác vệ sinh môi trường và tích cực tham mưu đến các cấp lãnh đạo, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ hệ thống nước lọc tinh khiết cho các trường. Đến nay có 11/31 trường được trang bị và hỗ trợ hệ thống nước lọc; tỉ lệ 35,48%. Tổng trị giá được đầu tư là 2,970,000,000 đồng. Qua quá trình sử dụng tại các trường, cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh toàn trường rất vui mừng và phấn khởi, được làm việc và học tập trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện nên đã an tâm, tự tin trong công tác giảng dạy, học tập

 

Đạt được kết quả trên do lãnh đạo ngành thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ; tuyên truyền nâng cao nhận thức đến cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và mở rộng, trang bị thêm hệ thống nước lọc cho các nhà trường trong thời gian tới, lãnh đạo Ngành Giáo dục chỉ đạo các nhà trường sử dụng và bảo quản công trình nước sạch hiện có thật tốt, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp; trong đó, các nhà trường phải thường xuyên có kế hoạch kiểm tra giám sát việc sử dụng và bảo quản các hệ thống nước lọc đã có, đồng thời tiếp tục giáo dục tích hợp nội dung nước sạch và vệ sinh môi trường trong các môn học có liên quan nhằm giáo dục, bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho mọi người, xem đây là mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Trong thời gian tới, Ngành Giáo dục huyện nhà tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và kêu gọi các mạnh thường quân đầu tư, hỗ trợ cho các trường còn lại.

Bài: Văn Ngọc

Tác giả: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn