image banner
TIN MỚI
Huyện Năm Căn kiểm tra công tác PCGD, XMC năm 2023

Huyện Năm Căn kiểm tra công tác PCGD, XMC năm 2023

                                                                     Bài và ảnh: Trần Ly 

Ngày 13/12/2023 Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Năm Căn đã tiến hành kiểm tra, công nhận lại kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 của 08/08 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện Năm Căn. Công tác kiểm tra, công nhận lại kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là việc làm thường xuyên hằng năm của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra về điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS,  và công tác xóa mù chữ.

Để việc kiểm tra đạt chất lượng và hiệu quả, trên cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện đón Đoàn kiểm tra của tỉnh công nhận duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ngày 20/12/2023. Phát biểu tại buổi làm việc ông Phan Thanh Việt, Trưởng phòng GD&ĐT, Phó ban đã chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ đạo các xã, thị trấn cần quan tâm việc nhập số liệu phải trùng khớp với kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã được công nhận năm 2022 và có tính kế thừa như: số lượng hoàn thành chương trình trẻ mẫu giáo 5 tuổi (năm học 2022-2023) phải khớp với số học sinh thực tế chuẩn bị vào lớp 1 (năm học 2023-2024); số lượng hoàn thành chương trình tiểu học  (năm học 2022-2023) phải khớp với số học sinh thực tế chuẩn bị vào lớp 6 (năm học 2023-2024); số liệu học sinh từng khối lớp trong độ tuổi phải đúng với số lượng học sinh đang theo học trong năm học 2023-2024. Nhìn chung kết quả kiểm tra về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tỷ lệ hoàn thành chương trình, tỷ lệ huy động trẻ, học sinh trong độ tuổi ra lớp đảm bảo điều kiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP  ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai
Tác giả: Bài và ảnh, Trần Thị Ly
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn