image banner
TIN MỚI
Chuyên đề sinh hoạt chi bộ quý II năm 2023 Giải pháp xây dựng các trường trung học cơ sở trở thành “Tổ chức biết học hỏi”

 

Chuyên đề sinh hoạt chi bộ quý II năm 2023

Giải pháp xây dựng các trường trung học cơ sở trở thành

“Tổ chức biết học hỏi

                             Bài và ảnh, Thị Ly

Tổ chức định kỳ sinh hoạt chuyên đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ được lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ của ngành, ngày 20/6/2023 vừa qua chi bộ đã hoàn thành chuyên đề quý II giải pháp xây dựng các trường trung học cơ sở trở thành “Tổ chức biết học hỏi”.

Nội dung chuyên đề xoay quanh việc thảo luận các giải pháp sẽ góp phần tạo dựng một mô hình quản lý xây dựng trường trung học cơ sở thành một tổ chức biết hoc̣ hỏi.

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường về tổ chức biết học hỏi: Cần phải nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý thông qua nhiều hình thức từ sinh hoạt chuyên môn cho đến hướng dẫn bằng hệ thống hóa văn bản, các quy định về nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên để xác định rõ ràng vì sao phải xây dựng nhà trường trở thành tổ chức biết học hỏi trong bối cảnh hiện nay.

Hai là, xác định mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành tổ chức biết học hỏi: Khi làm cho đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về việc vì sao phải xây dựng nhà trường trở thành tổ chức biết học hỏi đến việc hướng dẫn nhà trường xác định mục tiêu xây dựng xây dựng nhà trường trở thành tổ chức biết học hỏi thông qua các kế hoạch chiến lược, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Ba là, Xây dựng các nội dung hoạt động để xây dựng nhà trường trở thành tổ chức biết học hỏi: Người hiệu trưởng phải xây dựng nhà trường theo những tiềm năng tăng trưởng đơn cử, biết tổ chức triển khai tập thể giáo viên một cách khoa học, có nhu yếu được tân tiến, được khẳng định chắc chắn bản thân trong tập thể, được tập thể thừa nhận, đơn cử theo những bước thực thi. Nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, giao lưu để phát huy việc học tập, sự chủ động, sáng tạo của giáo viên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ theo nhiều hình thức khác nhau.

Bốn là, Xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá các hoạt động trong nhà trường theo mô hình, đặc điểm của một tổ chức biết học hỏi: Hiệu trưởng phối hợp với những tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chức chính trị, xã hội, các lực lượng ngoài nhà trường và các bên liên quan tham gia vào quá tình kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm nhận định tình hình triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng nhà trường trở thành tổ chức biết học hỏi một cách khách quan nhất.

Tóm lại: Tổ chức biết học hỏi là một xu thế tất yếu của các tổ chức hiện đại, khuyến khích việc học tập của các cá nhân trong tổ chức nhằm phát huy trí thông minh tập thể tạo ra sự thay đổi liên tục và nâng cao, mở rộng các khả năng phát triển của mỗi cá nhân trong tổ chức để tăng sức cạnh tranh và sự thích nghi với những thay đổi liên tục trong môi trường xung quanh. Trong đó, mọi người ý thức phần việc của mình đảm trách có ý thức đoàn kết, gắn bó và có nghĩa vụ và trách nhiệm với tổ chức. Xây dựng môi trường hỗ trợ cho việc học tập; quan tâm đến quá trình học tập cụ thể trong tổ chức; củng cố việc học tập bằng những hành động và cam kết cụ thể chính là những chìa khóa quan trọng để các nhà lãnh đạo xây dựng tổ chức của mình thành tổ chức biết học hỏi.

Qua buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nội dung chuyên đề, sau đó triển khai sâu rộng trong toàn ngành, đặc biệt các trường học cơ sở trên địa bàn huyện./.

anh tin bai

Chi bộ thảo luận ý kiến nội dung của chuyên đề 

Tác giả: Bài và ảnh, Thị Ly
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn