image banner
TIN MỚI
TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT

ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2023-2024

Bài và ảnh, Trần Ly

 

 Sáng ngày 14/6/2024, Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023-2024 tiến hành họp và tổng kết, đánh giá, xếp loại sáng kiến của Ngành Giáo dục huyện. Chủ trì buổi họp ông Võ Văn Hành, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện – Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023-2024 và đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện cùng các thành viên là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và giáo viên các trường trong huyện.

Thư ký Hội đồng thông qua biên bản, kết quả thẩm định sáng kiến của các tổ. Năm học 2023-2024 có 220 sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề nghị xét, công nhận. Kết quả có 174/220 sáng kiến được công nhận, tỷ lệ 79,09%, 46/220 sáng kiến chưa đủ điều kiện công nhận, tỷ lệ 20,91%.

Trong quá trình chấm, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá: Năm nay một số sáng kiến đã có sự đầu tư, thông qua sáng kiến đưa ra được  các giải pháp mới giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong chuyên môn, nâng cao hiệu quả giảng dạy; một số sáng kiến của cán bộ quản lý chọn đề tài nghiên cứu phù hợp thực tiễn, cách làm, giải pháp khắc phục được khó khăn trong quá trình chỉ đạo, quản lý, giúp đội ngũ giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn; để sáng kiến có chất lượng hơn nội dung, đề xuất lãnh đạo các trường nên định hướng chủ đề, động viên khuyến khích giáo viên suy nghĩ, tìm ra các giải pháp hay áp dụng vào thực tiễn hiệu quả, khả thi hơn.

 Ông Võ Văn Hành đánh giá cao về chất lượng thẩm định sáng kiến của các tổ, nhận định thành viên các tổ chấm rất sát, chặt chẽ, hiệu quả; đề nghị các sáng kiến không chấm nên bổ sung lý do trên bảng kết quả để rõ ràng hơn. Với kết quả các tổ thông qua, nhận thấy sáng kiến đạt điểm cao còn giới hạn, nên chưa có sáng kiến được đề xuất nhân rộng, điển hình. Sau ý kiến trao đổi của các thành viên trong hội đồng, chủ tịch hội đồng thống nhất kết quả của các tổ báo cáo, giao thư ký tham mưu chủ tịch Hội đồng công nhận kết quả của 174 sáng kiến được hội đồng thông qua, kịp thời ra quyết định công nhận để làm cơ sở các trường thực hiện bình xét thi đua khen thưởng năm học 2023-2024./.

anh tin bai

Ông Võ Văn Hành , Phó chủ tịch UBDN huyên,

chủ tịch HĐ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở phát biểu

Tác giả: Bài và ảnh, Trần Thị Ly
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn