image banner
TIN MỚI
TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2020-2021
 Sáng kiến là những ý kiến, giải pháp mới có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt đẹp hơn”, nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo của công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và thực hiện tốt cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, hết lòng tận tụy vì học sinh và vì sự nghiệp giáo dục”.

TỔNG KẾT

ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2020-2021

 Sáng kiến là những ý kiến, giải pháp mới có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt đẹp hơn”, nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo của công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và thực hiện tốt cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, hết lòng tận tụy vì học sinh và vì sự nghiệp giáo dục”.

Ngày 10/6/2021, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 tiến hành họp và tổng kết, đánh giá công tác sáng kiến của Ngành Giáo dục huyện.

Chủ trì buổi họp do ông Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 và đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện cùng các thành viên Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở là lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trong huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thư ký Hội đồng thông qua biên bản, kết quả chấm sáng kiến. Năm học 2020-2021 có 258 sáng kiến của cán bộ quản lý, công chức, viên chức đề nghị xét, công nhận. Kết quả có 215 sáng kiến được công nhận, 43 sáng kiến không được công nhận.

Trong quá trình chấm, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá: Năm nay một số sáng kiến đã có sự đầu tư, thông qua sáng kiến đã nói lên được các ý tưởng hay, các giải pháp mới được sử dụng để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong chuyên môn. Thông qua cách làm, giáo viên đã giảng dạy hiệu quả hơn, học sinh học tập tốt hơn. Một số sáng kiến của cán bộ quản lý đã nêu lên được ý tưởng thực tiễn làm cho hệ thống quản trị giáo dục hiệu quả hơn giúp tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, làm cho nền giáo dục cởi mở, sáng tạo hơn, nhờ đó mà công việc trở nên có chất lượng hiệu quả.

Thông qua sáng kiến đã được áp dụng, qua thực tiễn khi gặp những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn có những vấn đề vướng mắc, một số cán bộ quản lý, giáo viên đã tìm ra những giải pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, tinh tế nhất và tiết kiệm nhất. Sáng kiến đã nêu ra những hiểu biết trong quá trình thực tế trong hoạt động xã hội, bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ được chọn lọc, tích lũy trong quá trình tương tác với môi trường và kết quả những tương tác đó mang lại hiệu quả cao. Từ những đúc kết, kinh nghiệm, sáng tạo của cá nhân đem lại thành công cho cá nhân, nhà trường, địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho cả ngành giáo dục, khắc phục các khó khăn mà những biện pháp thông thường không thể giải quyết được.

Ông Võ Văn Hành lấy ý kiến của các thành viên hội đồng về kết quả sáng kiến đã thông qua, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tìm chọn sáng kiến có hiệu quả thực sự, đề nghị khen thưởng, tổ chức nhân rộng…

Như vậy, trong quá trình làm công tác quản lý, giảng dạy gặp những khó khăn, vướng mắc, chưa hiệu quả, về chương trình, sách giáo khoa thì nay nhiều cán bộ quản lý, giáo viên đã tìm cách làm hay để thay đổi cho nó tốt hơn, hiệu quả hơn, áp dụng rộng rãi trong các nhà trường, ngành giáo dục. Đặc biệt, Ngành Giáo dục đang cần sự tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vào các năm tiếp theo…

 

 

 

 

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn