image banner
TIN MỚI
Tập huấn triển khai “Học thông qua chơi” cấp tiểu học thuộc dự án iPLAY

Hướng đạt được tiềm năng trong tương lai, học sinh tiểu học cần có nhiều kỹ năng như: Kỹ năng nhận thức, xã hội, cảm xúc, thể chất và sáng tạo. Để chuyển đổi chương trình giáo dục nặng về kiến thức thành chương trình chú trọng kỹ năng thực hành cần thiết cho thế kỷ 21.

Tập huấn triển khai “Học thông qua chơi” cấp tiểu học thuộc dự án iPLAY

Hướng đạt được tiềm năng trong tương lai, học sinh tiểu học cần có nhiều kỹ năng như: Kỹ năng nhận thức, xã hội, cảm xúc, thể chất và sáng tạo. Để chuyển đổi chương trình giáo dục nặng về kiến thức thành chương trình chú trọng kỹ năng thực hành cần thiết cho thế kỷ 21.

Thực hiện Công văn số 742/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đợt tập huấn điễn ra trong 02 ngày 29,30/8/2022. Triển khai đạt tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức tại Khách sạn Vạn Phát thành phố Cần Thơ triển khai tập huấn “Học thông qua chơi” cho cấp Tiểu học. Tham dự tập huấn có các chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Ðào tạo các tỉnh thành phía Nam.

Việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật áp dụng "Học thông qua chơi" tại trường tiểu học sẽ góp phần thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng tới lấy người học làm trung tâm và tăng tính tự chủ của học sinh trong quá trình học tập. Đây cũng là định hướng phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mà Bộ Giáo dục và Ðào tạo đang chú trọng, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thành công".

"Học thông qua chơi" là hướng tiếp cận mở, hướng tới học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm, khám phá, tương tác và giải quyết vấn đề trong môi trường vui vẻ, từ đó học sinh hình thành được những năng lực và phẩm chất cần thiết, góp phần đạt được các mục tiêu đặt ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đợt tập huấn lần này thật bổ ích, mở ra nhiều vấn đề tiếp cận trong dạy học. Việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật áp dụng "Học thông qua chơi" tại trường tiểu học sẽ góp phần thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tính tự chủ của học sinh trong quá trình học tập. Đây cũng là định hướng phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý các nhà trường.

Thông qua khóa tập huấn này, học viên sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về Học thông qua chơi, cách thức áp dụng cũng như vai trò của cán bộ quản lý trong việc tạo môi trường thúc đẩy áp dụng Học thông qua chơi ở các nhà trường. Các học viên là chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Ðào tạo sẽ là người “truyền lửa” cho cán bộ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học, giúp họ hiểu sâu sắc và áp dụng được Học thông qua chơi tại trường tiểu học.

Đối với cách tiếp cận Học thông qua chơi, những nguyên tắc quan trọng là trẻ được tạo môi trường tốt để chủ động trong việc học và khuyến khích sự tự chủ của trẻ; hoạt động cần gắn với mục tiêu học tập và lớp học cần được quản lý hiệu quả. Trong quá trình đó, giáo viên đóng vai trò là người lập kế hoạch học tập, quan sát viên, điều hành lớp và cũng là người học.

Qua việc quan sát trẻ trong lớp, giáo viên có thể tìm ra những phương pháp, hoạt động phù hợp để lồng ghép Học thông qua chơi vào các môn học, giúp trẻ học sâu và phát triển kỹ năng tốt hơn. Với hình thức dạy học này không khí lớp học rất nhẹ nhàng, học sinh rất hứng thú tham gia học tập…

Một số hình ảnh lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày:

 

 

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anh tin bai

 

 

 

 


                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                      

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn