image banner
TIN MỚI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NĂM CĂN THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG TÀI LIỆU, SỔ TAY CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG TRƯỜNG HỌC
Phát triển công tác xã hội trường học một trong những giải pháp phát huy năng lực bản thân, chuẩn bị hành trang cho sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NĂM CĂN THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG TÀI LIỆU, SỔ TAY CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG TRƯỜNG HỌC

Phát triển công tác xã hội trường học một trong những giải pháp phát huy năng lực bản thân, chuẩn bị hành trang cho sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ngày 20,21/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học theo hình thức trực tuyến.

Nhận thấy công tác xã hội trường học rất quan trọng, giúp học sinh thay đổi những hành vi không mong muốn như: không hoàn thành việc học tập, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật; và hỗ trợ các em khai thác và phát huy những điểm mạnh và thành công trong học tập, giúp học sinh có khả năng định hướng nghề nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Trong đó, Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học đường những kiến thức, kỹ năng trong tư vấn tâm lý, qua đó giúp giáo viên làm tốt hơn công tác phòng ngừa, tư vấn tâm lý cho các em học sinh, giúp các em vượt qua những khó khăn tâm lý của mình có sức khỏe tinh thần lành mạnh.

Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quán lý, giáo viên các trường phổ thông về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh; hướng dẫn thực hành các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học.

Tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học nhằm tăng cường chức năng, vai trò, bổn phận và trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em lao động sớm. Việc phòng ngừa và can thiệp đối với trẻ em lao động sớm cần sự tham gia phối hợp các ngành, các cấp đặc biệt là vai trò của nhà trường đối với vấn đề này là rất quan trọng.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về vị trí vai trò của trẻ em, về quyền trẻ em. Giáo dục nâng cao nhận thức về công tác xã hội nói chung, công tác xã hội trường học nói riêng. Tuyên truyền để chủ thể của xã hội có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, không để trẻ em rơi vào tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích. Giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò của trường học, gia đình và cộng đồng, làm cho trường học, gia đình và cộng đồng phát triển tốt đẹp, tạo môi trường nuôi dưỡng và phát triển trẻ em tốt nhất.

Qua 2 ngày tập huấn, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học được tìm hiểu cụ thể về cấu trúc của tài liệu, được các tác giả, chuyên gia trực tiếp giải đáp những vấn đề vướng mắc trong công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học.

Sau 2 ngày tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học đánh giá cao việc tổ chức tập huấn, đồng thời khẳng định sự cần thiết ban hành tập tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Đây là những tài liệu để hỗ trợ cho công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học.

Có thể thấy rằng công tác xã hội hiện nay là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà trường giải quyết những vấn đề các em gặp phải một cách hiệu quả nhất. Mong rằng, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác xã hội trường học nhằm trở thành cầu nối giữa học sinh, gia đình và nhà trường nhằm giúp các em có điều kiện và phát huy khả năng học tập tốt nhất, phòng ngừa và giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần.

anh tin bai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anh tin bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn