image banner
TIN MỚI
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Ngày 16,17,18/8/2022, Huyện ủy Năm Căn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đối với đảng viên, cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên còn lkaij của các phòng ban ngành, các xã, thị trấn.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

 

Ngày 16,17,18/8/2022, Huyện ủy Năm Căn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đối với đảng viên, cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên còn lkaij của các phòng ban ngành, các xã, thị trấn.

Tham dự tại hội nghị có các đồng chí đảng viên, cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và trực tuyến đối với các xã, thị trấn. Hội nghị được tổ chức làm 3 lớp. Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tổ chức huyện ủy… báo cáo, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Qua việc học tập, quán triệt, nghiên cứu; đảng viên, cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Thấm nhuần từ việc học tập, quán triệt nghị quyết  đã tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn hệ thống.

Trong chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Bí Thư Huyện ủy Dư Minh Hùng cho rằng, quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, có sức ảnh hưởng đến hiện tại, tương lai. Nguồn lực đất đai cần được tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, đạt hiệu quả cao nhất nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Từ đó, ông đưa ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn tại huyện nhà.

Ông Huỳnh Việt Triều, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã nhấn mạnh: nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo ông báo cáo, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản, hải sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2045 là, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, của huyện, công nghiệp chế biến và bảo quản hải sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại hải sản đứng hàng đầu, tạo thương hiệu bền vững. Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc…


 

anh tin bai

 

 

 

anh tin bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                        

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn