image banner
TIN MỚI
Chủ trương cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học của Đảng và Nhà nước
Chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện hỗ trợ sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hằng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Chủ trương cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em

mẫu giáo và tiu học của Đảng và Nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

Chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện hỗ trợ sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hng ngày nhm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phn phát trin nguồn nhân lực trong tương lai.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các cơ sở giáo dục.

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 756/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2022 kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các cơ sở giáo dục việc thực hiện hỗ trợ sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Huyện Năm Căn được kiểm tra vào ngày 27/12/2022. Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 02 Trường Tiểu học và 01 Trường Mầm non về:

Kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình giao nhận sữa, cách bảo quản, phân phối và tổ chức thực hiện việc cho trẻ uống sữa tại cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục có điểm lẻ. Hồ sơ thống kê số trẻ em mầm non, học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật. Xã hội hóa công tác dinh dưỡng cho trẻ em ngoài diện được thụ hưởng để đa số các em được uống sữa tươi đạt chất lượng theo chương trình Sữa học đường. Thực hiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp, thanh lý hợp đồng và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định.

Sau kiểm tra ở các trường, Đoàn đã tiến hành làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, qua kiểm tra thực tế các trường đã cấp phát đảm bảo số lượng theo tiếp nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Đoàn đề nghị khi tiếp nhận thì biên bản phải có hạn sử dụng, ngày tháng giao nhận cần ghi cụ thể…bên cạnh đó, các trường tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ, các ban, ngành, đoàn thể, người dân nhận thức rõ vai trò của dinh dưỡng đối với trẻ em về lợi ích của việc uống sữa chương trình sữa học đường. Huy động các nguồn lực, vận động xã hội hóa hỗ trợ cho trẻ em (ngoài đối tượng được thụ hưởng chính sách) được uống sữa nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực của trẻ em.

Như vậy, để thực hiện tốt hơn nữa chủ trương thì các nhà trường cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ chăm sóc trẻ em suy dinh dưỡng cho cán bộ, nhân viên phụ trách dinh dưỡng các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình sữa học đường, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng quy định.

anh tin bai

 

 

anh tin bai
Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn