image banner
TIN MỚI
HUYỆN NĂM CĂN BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO ĐỘI NGŨ CBQL-GV-NV NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023

HUYỆN NĂM CĂN BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ

 CHO ĐỘI NGŨ CBQL-GV-NV NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023

 

                                                                            Bài và ảnh, Trần Thị Ly

Căn cứ vào Kế hoạch số 33-KH/BTGHU, ngày 28/7/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về việc Bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân, Phòng GD&ĐT đã xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức các lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023. Đợt sinh hoạt được chia làm 5 lớp, mỗi lớp học 1,5 ngày. Sáng ngày 23/8/2023 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện đã diễn ra lớp bồi dưỡng với các trường Trung học cơ sở, các lớp còn lại cấp Tiểu học, Mầm non-Mẫu giáo sẽ được tổ chức liên tục đến hết ngày 30/8/2023. Đợt sinh hoạt chính trị hè năm 2023 học viên được tiếp thu 3 chuyên đề. Một là, nội dung cốt lõi kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hai là, nội dung cơ bản của Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 – 2024 “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”; Ba là, Đổi mới giáo dục – đào tạo trong tình hình mới hiện nay.

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức qua hình thức tập trung, học viên nghe báo cáo viên trình bày nội dung, tổ chức trao đổi, thảo luận trực tiếp. Kết thúc đợt bồi dưỡng, mỗi học viên trên cơ sở nội dung bồi dưỡng chọn một hoặc một vài vấn đề cá nhân tâm đắc để viết thu hoạch, liên hệ thực tiễn tại đơn vị theo nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đ/c Huỳnh Việt Triều, UVBTVHU, Trưởng ban TGHU, Giám đốc TTCT huyện  báo cáo

anh tin bai

Quan cảnh buổi học tập bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

anh tin bai

Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nắm vững kiến thức áp dụng vào thực tế giảng dạy của mỗi cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các trường năm học 2023-2024./.

 

Tác giả: Bài và ảnh, Trần Thị Ly
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn