image banner
TIN MỚI
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CHO CBQL, GV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CẤP THCS

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CHO CBQL, GV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CẤP THCS

Ảnh và bài: Huỳnh Kim Phượng

Hằng năm, việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo hiệu quả công việc để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Trong 02 ngày 16 và 17/11/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên của các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Mục đích của đợt tập huấn là nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học cơ sở.  Nội dung chủ yếu của đợt tập huấn là hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch bài dạy và cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; hướng dẫn cho giáo viên kỹ năng tư vấn tâm lý và thực hiện công tác xã hội trong trường học; hướng dẫn xây dựng chương trình, kiểm tra đánh giá môn Lịch sử và Địa lý; hướng dẫn nghiệp vụ cho giáo viên sử dụng thiết bị, dụng cụ môn Giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động thể thao, hội thao trong trường phổ thông; hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở thông qua giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục và một số nội dung khác có liên quan  để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của cấp học. Trong đợt tập huấn có tổng số hơn 200 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham dự. 

anh tin bai

Giáo viên thảo luận về việc xây dựng chương trình và kiểm tra đánh giá môn Lịch sử và Địa lý; hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Tác giả: Ảnh và bài: Huỳnh Kim Phượng
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn