image banner
TIN MỚI
Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức công đoàn cơ sở trong các nhà trường

Ngày 08/10/2022, Tại Hội trường thị trấn Năm Căn Liện đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn xây dựng văn kiện, nhân sự đại hội công đoàn và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn. 

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức công đoàn cơ sở trong các nhà trường

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

Ngày 08/10/2022, Tại Hội trường thị trấn Năm Căn Liện đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn xây dựng văn kiện, nhân sự đại hội công đoàn và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Chức năng của Công đoàn cơ sở là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ý nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của các tổ chức công đoàn.

Huyện Năm Căn có 31 tổ chức công đoàn ở các Trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở. Xét thấy, Công đoàn cơ sở giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Các hoạt động của công đoàn cơ sở góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục…

Hoạt động của công đoàn cơ sở trong các nhà trường không chỉ đơn thuần là tổ chức phong trào mà nội hàm rất đa dạng, gắn với lợi ích thiết thân của đoàn viên. Ngoài các phong trào thi đua, công đoàn cơ sở trong các nhà trường còn phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc sắp xếp, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân, các chủ trương, nghị quyết của công đoàn. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ cho đoàn viên và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, ngành giáo dục huyện Năm Căn có số lượng tổ chức Công đoàn cơ sở chiếm khá đông. Do vậy, việc tập huấn công tác xây dựng văn kiện, nhân sự đại hội Công đoàn và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn là rất cần thiết nhằm phát huy vai trò, công đoàn cơ sở trong việc xây dựng tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp trồng người.
Chính vì tầm quan trọng của việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong các nhà trường có ý nghĩa quan trọng để thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn với điều kiện thực tế nhằm đạt hiệu quả cao, gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Như vậy, mỗi Công đoàn cơ sở trong các nhà trường phải không ngừng đổi mới phương thức tổ chức các chương trình, phong trào, hoạt động; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đoàn viên và nhân rộng điển hình tiên tiến trong nhà trường. Các chương trình, hành động của công đoàn cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục để cán bộ, nhà giáo, người lao động nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức, khó khăn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Có thể khẳng định rằng, tổ chức Công đoàn cơ sở trong các nhà trường là rất quan trọng. Công đoàn cùng với Ban giám hiệu phải luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn trong các nhà trường luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên. Với tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực sáng tạo đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng và phát triển nhà trường nâng tầm vóc và vị thế, tạo niềm tin cho cấp ủy, chính quyền cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân xứng đáng là tổ chức đóng vai trò xung kích trong mọi hoạt động của nhà trường.

Mong rằng, sau đợt tập huấn này, các Công đoàn cơ sở các nhà trường thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ nhằm phát triển nhà trường đạt chất lượng giáo dục toàn diện…

anh tin bai
 

 

 

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn