image banner
TIN MỚI
Triển khai các chuyên đề và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong tình hình mới hè 2022
Ngày 24,25,26/8/2022, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện huyện Năm Căn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2022.

Triển khai các chuyên đề và nâng cao chất lượng

 công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,

nhân viên trong tình hình mới hè 2022

Ngày 24,25,26/8/2022, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện huyện Năm Căn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2022.

Dự khai mạc tại điểm trường Trường Tiểu học 1 thị trấn Năm Căn có ông Lâm Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Báo cáo viên đợt tập huấn. Về phía Phòng Giáo dục và Ðào tạo có ông Hứa Trọng Nhơn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo cùng với 88 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở 5 trường.

Mục đích của đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong năm học mới, giai đoạn mới. Song song với việc bồi dưỡng chuyên môn thì công tác bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở các nhà trường luôn được ngành giáo dục huyện quan tâm.

Hội nghị diễn ra trong vòng 1 ngày và có 3 đợt với các chuyên đề gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết 21-NQ/TW 2022 tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/2/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2022.

 Việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè hằng năm là đợt sinh hoạt chính trị trước thềm năm học mới và có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục trong huyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển giáo dục, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023.

Thông qua Hội nghị bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Đảng trong các nghị quyết của Đảng, cũng như các vấn đề chuyên môn nghiêp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Chính vì vậy, các học viên đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung được triển khai, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay.

Những điểm mới trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn 2021-2025. Thông tin một số kết quả đạt được của ngành giáo dục thời gian gần đây; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc đợt tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia viết bài thu hoạch.

anh tin bai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anh tin bai

 


                                        

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn