image banner
TIN MỚI
Sự cần thiết của kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia
Việc đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu thay đổi của xu thế hội nhập là nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, việc quản lí chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục cũng đang là những vấn đề được nhà nước và xã hội quan tâm.

Sự cần thiết của kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

Việc đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu thay đổi của xu thế hội nhập là nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, việc quản lí chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục cũng đang là những vấn đề được nhà nước và xã hội quan tâm.

Ngành Giáo dục huyện Năm Căn có 26/31 Trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 01 Trường Tiểu học 1 thị trấn Năm Căn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 vào năm 2017.

Trong những năm gần đây, kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là giải pháp hiệu quả giúp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực tế, Giáo dục mầm non vốn là cấp học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhân cách con người. Tiếp theo đó là giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, kĩ năng; phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người và trách nhiệm công dân.

Kiểm định chất lượng là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhận thức được vị trí, vai trò, mục tiêu rất quan trọng của giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông được thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu giáo dục, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Theo đó, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cần tự đánh giá và đánh giá ngoài để xác định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo do cơ quan quản lí giáo dục ban hành. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ là thước đo các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, kiểm định chất lượng giáo dục chú trọng tới việc lập các kế hoạch cải tiến, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Biết được sự cần thiết của công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ngày 10/10/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Tổ kiểm tra theo Quyết định số 119/QĐ-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo do ông Phan Thanh Việt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm Tổ trưởng và tiến hành kiểm tra, tư vấn tại Trường Tiểu học xã Hàm Rồng.  Tại đây, ông phân công các thành viên tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo đánh giá của trường; các biểu mẫu chi tiết, cần thiết… sau kiểm tra, tổ tiến hành họp và đánh giá công quá trình thực hiện hồ sơ, sổ sách và các minh chứng, tổ đánh giá cụ thể những mặt đã làm được và chưa được để nhà trường tiếp tục thu thập, bổ sung nhằm góp phần đưa ra các định hướng, đề xuất biện pháp, cách tiếp cận mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Kết thúc buổi làm việc ông Phan Thanh Việt kết luận: “Quá trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giúp nhà trường xác định rõ được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác giáo dục đào tạo, từ đó có giải pháp, kế hoạch phù hợp để nâng cao chất lượng. Thực tế, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có sự cải tiến rõ rệt”, tỷ lệ phòng học kiên cố đã tăng; cơ sở vật chất trường lớp khang trang, to đẹp hơn; trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy học và từng bước nâng cao chất lượng. Ông nhấn mạnh: Nhà trường tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà tổ góp ý để hoàn thiện hồ sơ và sẽ kiểm tra trong thời gian gần nhất.

anh tin bai
anh tin bai
 

 

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn