image banner
TIN MỚI
Ngành Giáo dục huyện Năm Căn thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển.

Ngành Giáo dục huyện Năm Căn

thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức

 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển.

 

Quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Ngày 26/7/2022 đến ngày 29/7/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo được thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hướng dẫn Hiệu trưởng các Trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở tiến hành làm công tác quy hoạch viên chức các trường theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Ban hành Quy định quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Chỉ đạo Hội nghị do ông Phan Thanh Việt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Tham dự Hội nghị có Chuyên viên phụ trách các cấp học, bộ phận Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng các trường. Tại đây, ông ông Phan Thanh Việt hướng dẫn cụ thể từng nội dung theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau để các trường nghiên cứu, thực hiện. Thông qua buổi họp, từng thành viên nêu kết quả sơ bộ nhân sự của các trường được tổ chức các bước tại cơ sở trong thời gian qua.

Tại đây, các trường cũng đặt ra nhiều ý kiến về quy trình, sau đó ông Phan Thanh Việt làm rõ bước Tổ chức lấy ý kiến Đảng ủy, Chi ủy cơ quan, đơn vị để hội nghị được rõ và tiến hành thực hiện.

Kết thúc buổi Hội nghị ông nhắc các trường tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới như:

- Bảo quản tài sản trong thời gian hè, trồng cây xanh và vệ sinh sạch sẽ, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất.

- Chuẩn bị phân công, sắp xếp đội ngũ, biên chế lớp cho năm học 2022-2023.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường, cấp huyện nhằm thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Rà soát, xem lại nơi ăn chốn ở cho đội ngũ, kịp thời vận động, sửa chữa nhà công vụ đã xuống cấp.

- Kiểm tra các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để có kế hoạch tham mưu thực hiện.

- Tổ chức xét khen thưởng đúng người, đúng việc nhằm tạo hiệu ứng tích cực cho phong trào thi đua trong các nhà trường…

Với cách làm chặt chẽ này, trong thời gian tới chắc chắn rằng Ngành Giáo dục huyện Năm Căn sẽ có hướng đi đúng đắn và đội ngũ toàn ngành sẽ có chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Cách làm này, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Để quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời điểm để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch; nắm chắc được đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng quy hoạch.


anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                             

Tác giả: Bài: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn