image banner
TIN MỚI
Nét đẹp trong rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm qua Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 06/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” Tiểu học cấp huyện, năm học 2022-2023. Ngày 18/10/2022 Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp Tiểu học chính thức bắt đầu phần thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục.
anh tin bai

Nét đẹp trong rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm qua Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 06/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” Tiểu học cấp huyện, năm học 2022-2023. Ngày 18/10/2022 Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp Tiểu học chính thức bắt đầu phần thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục.

Hội thị giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện được tổ chức 2 (hai) năm một lần. Mục đích là thông qua hội thi, nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Thông qua hội thi, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Năm học 2022-2023, toàn huyện có 46 giáo viên của 12 trường đăng ký tham dự hội thi. Mỗi giáo viên trải qua 2 phần thi: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm); Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại trường, nơi giáo viên đang làm việc. Từ đó, giáo viên đã lựa chọn, viết lại những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tại lớp mình trong thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực để báo cáo, tổng kết kinh nghiệm.

Do vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và tiến hành tổ chức họp phân công cho từng thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại cuộc họp ngày 14/10/2022, ông Hứa Trọng Nhơn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhắc nhở một số lưu ý trong quá trình tham gia chấm thi đối với giám khảo, trang phục khi thực hiện nhiệm vụ …

Đây là năm đầu tiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo áp dụng Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Qua thực tế hội thi diễn ra cho thấy, các giáo viên đã thực hiện các hoạt động dạy và học rất bài bản, phát huy hiệu quả trong việc rèn luyện và giáo dục học sinh. Các em học sinh tổ chức tiết sinh hoạt rất xuất sắc, lớp trưởng điều hành việc đánh giá hoạt động trong tuần rất bài bản. Sau mỗi hoạt động giáo viên đã hướng đến việc giáo dục các em biết tự điều chỉnh những lỗi mình mắc phải và đề ra các nội dung hoạt động cho tuần học tiếp theo.

Qua việc thực hiện 2 phần thi, nhìn chung giáo viên có sự đầu tư công sức vào công tác chủ nhiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều giáo viên đầu tư nghiên cứu đưa ra những ý tưởng sáng tạo áp dụng rất phù hợp với đối tượng học sinh và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiết dạy được giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy - học, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nội dung tiết sinh hoạt thực tế trên lớp”. Các em học sinh được rèn luyện từng ngày và có sự thay đổi vượt bậc…


 

 

 

 

 

 

 

anh tin bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn