image banner
TIN MỚI
NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI BỘ
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn của Đảng ta. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ.

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI BỘ

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn của Đảng ta. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ.

Thực hiện Quyết định số 28-QĐ/UBKTHU ngày 29/8/2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về việc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ và đồng chí Phan Thanh Việt, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Văn Mến, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện.

Ngày 14/9/2022, đoàn chính thức họp và triển khai Quyết định, thời gian và các nội dung làm việc của đoàn, phân công nhiệm vụ của các thành viên và nhấn mạnh mục đích của đợt kiểm tra lần này nhằm nâng cao trách nhiệm của chi bộ, người đứng đầu chi bộ đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả, đoàn tập trung kiểm tra việc nâng cao trách nhiệm của chi bộ mà trực tiếp là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đoàn đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và người đứng đầu, tạo nền nếp, hiệu quả hoạt động tốt, góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tình hình tổ chức đảng, đảng viên ổn định, hạn chế khuyết điểm, sai phạm. Từ đó, chi bộ chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm để tránh bị động, lúng túng.

  Trong quá trình kiểm tra, đoàn căn cứ vào hồ sơ, minh chứng thực hiện phương hướng nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, từng năm và của cấp trên, phù hợp thực tế để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật đảng của đảng viên và khuynh hướng về tư tưởng, dấu hiệu vi phạm để phát hiện…

Sau thời gian kiểm tra rất kỹ việc thực hiện nhiệm vụ đối với chi bộ và đồng chí Phan Thanh Việt, đoàn đánh giá cao kết quả công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu và tận tình chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Qua đợt kiểm tra lần này, chắc chắn rằng chi bộ và các đảng viên sẽ nâng cao ý thức tự giác, tính chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tăng cường tính công khai trong tự phê bình và phê bình nâng cao hiệu quả của phương pháp công tác đảng…

anh tin bai

 

Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn