image banner
TIN MỚI
Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công đoàn
Phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác kiểm tra pháp luật lao động trong tình hình mới.

Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công đoàn

Phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác kiểm tra pháp luật lao động trong tình hình mới.

 Sáng ngày 09/8/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cho trên 50 cán bộ công đoàn là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở. Công tác này đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể đảm bảo việc thực thi pháp luật lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt trong đó, là sự tham gia của các Liên đoàn lao động huyện là tổ chức chính trị xã hội với chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn... Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thì việc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, Công đoàn và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động có vai trò hết sức quan trọng.

Riêng đối với Ngành Giáo dục huyện Năm Căn, lao động chiếm số đông (803 người). Do đó, việc tham gia tập huấn lần này có đại diện Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng tham dự.

Tại hội nghị, các cán bộ đã được nghe truyền đạt, trao đổi và hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn, trong đó tập trung công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; công tác khiếu nại tố cáo và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đây là hoạt động giúp cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra Công đoàn trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức, quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đó triển khai, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả; đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát ở Công đoàn các cấp.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới, sau tập huấn, các cấp công đoàn trong huyện sẽ thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tích cực phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động; kiên quyết đề nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn để tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đối với Ngành Giáo dục, kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của Công đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ quan, các nhà trường, từ đó đề ra những giải pháp phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới là vấn đề được đặt ra với Công đoàn cơ sở.

anh tin bai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anh tin bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                             

Trần Thị Ly
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn