image banner
TIN MỚI
HỌP THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ HIỆP TÙNG VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 XÃ HIỆP TÙNG THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HIỆP TÙNG
Sáp nhập, nhằm quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với việc thực hiện tinh gọn biên chế, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, cơ sở vật chất; hiện đại hóa trường học, lớp học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời là căn cứ để bố trí, sắp xếp, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

HỌP THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ HIỆP TÙNG VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 XÃ HIỆP TÙNG

THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HIỆP TÙNG

 

Sáp nhập, nhằm quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với việc thực hiện tinh gọn biên chế, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, cơ sở vật chất; hiện đại hóa trường học, lớp học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời là căn cứ để bố trí, sắp xếp, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ngày 15/8/2022, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp thông qua phương án sáp nhập Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng vào Trường Tiểu học 1 xã Hiệp Tùng thành Trường Tiểu học xã Hiệp Tùng. Dự và chủ trì buổi họp do ông Phan Thanh Việt – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện ông Lê Thế Yên Trưởng Phòng Nội vụ và các đồng chí đi trong đoàn.

Tại buổi họp ông Phan Thanh Việt đã đưa ra lý do cần phải tham mưu đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn tiến hành sáp nhập Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng vào Trường Tiểu học 1 xã Hiệp Tùng để khắc phục những hạn chế, bất cập của mạng lưới trường, lớp học, giảm điểm trường lẻ. Hiện nay, Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng có 02 điểm trường, trong đó có 01 điểm trường ấp 4 xã Hiệp Tùng đã xuống cấp trầm trọng và chỉ có 30 học sinh với 5 lớp. Đồng thời điểm trường này không còn diện tích để mở rộng và phát triển nhà trường về lâu dài, không còn phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động của nhà trường mang tính dàn trải, công tác huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động giáo dục trở nên manh mún, không thể đầu tư cơ sở vật chất một cách đồng bộ và hiệu quả.

Vì vậy việc chỉ đạo sáp nhập Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng vào Trường Tiểu học 1 xã Hiệp Tùng do quy mô nhỏ theo quy hoạch của huyện là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp lãnh đạo địa phương và Ngành Giáo dục. Trước hết cần làm tốt công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập các trường; thực hiện đúng quy trình, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập; có kế hoạch sử dụng hợp lý cơ sở vật chất... sắp xếp đội ngũ khoa học, đảm bảo theo đúng vị trí việc làm.

Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng được thực hiện trên điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ nhà giáo. Việc quy hoạch là một nhiệm vụ quan trọng, làm cơ sở để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, Ngành Giáo dục và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhận thức sâu sắc, đúng đắn và toàn diện được những vấn đề trên sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của toàn ngành giáo dục trong thời gian tới.

 

 

 

 

anh tin bai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn