image banner
TIN MỚI
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023
Ngày 08/8/2022, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với cấp Tiểu học.
anh tin bai

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

 

Ngày 08/8/2022, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với cấp Tiểu học.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị do thầy Hứa Trọng Nhơn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng với 25 cán bộ quản lý là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Tiểu học.

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các trường kịp thời; trên cơ sở đó các trường đã tổ chức triển khai dạy học duy trì chất lượng, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Các văn bản về tinh giảm chương trình, chuẩn bị các điều kiện dạy học trực tuyến được khẩn trương ban hành và thực thi nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục.

Các trường đã chủ động, linh hoạt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, bảo đảm yêu cầu đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát; kết hợp dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Với nỗ lực của toàn cấp học, các trường đã hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 với chất lượng giáo dục được duy trì, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022 ở lớp 2 có hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với các lớp từ lớp 3-5; bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trong năm học 2021-2022, toàn cáp học đã tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, góp ý tài liệu giáo dục địa phương. Hướng dẫn các trường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học các môn học đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt. Đồng thời, chỉ đạo các trường xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bảo đảm tính kết nối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được quan tâm sâu sắc, được tổ chức thường xuyên. Trên cơ sở đó, các trường cũng chủ động, tạo điều kiện linh hoạt trong công tác bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo song hành trong việc chỉ đạo các trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; tăng cường xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp được thực hiện khá tốt, có chất lượng và hiệu quả.

Năm học 2022-2023, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3; tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 4,5; bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình huống có diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các trường đã nêu khó khăn cần khắc phục, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hầu hết ý kiến đều đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các vấn đề được thảo luận tập trung nhiều vào điều kiện và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ; lựa chọn sách giáo khoa, góp ý tài liệu giáo dục địa phương lớp 3; đội ngũ giáo viên.

Tại Hội nghị ông Hứa Trọng Nhơn kết luận, giải đáp các thắc mắc, băn khoăn của các nhà trường, liên quan đến nội dung trên và một số vấn đề giáo dục khác. Tại Hội nghị ông ghi nhận những nỗ lực của các trường trong năm học vừa qua, ông nhấn mạnh rằng: Năm học 2022-2023 diễn ra trong điều kiện thuận lợi hơn năm học trước, khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt; bởi vậy, cần đặt ra mục tiêu là chất lượng giáo dục tương xứng với tiềm năng của trường và sự đầu tư của các cấp lãnh đạo. Phải cố gắng cao nhất triển khai thành công chương trình mới một cách khoa học, hiệu quả, nhất là với lớp 3. Cần bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; dành những gì ưu tiên nhất cho đội ngũ giáo viên, cần bố trí thầy cô tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực để có thể triển khai tốt nhất chương trình mới.

Tại Hội nghị, ông đã nhấn mạnh những hạn chế cần khắc phục  cho năm học 2022-2023 và duy trì kết quả đạt được. Năm học 2022-2023, toàn cấp tiểu học sẽ quyết tâm, đồng lòng và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học…

anh tin bai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn